WILLA TATRY

Program szkolenia dla dzieci i młodzieży

Dzieci i młodzieży z klas 4-8 Szkoły Podstawowej:

 • Szkolenie z zakresu survival-u
 • Umiejętność bezpiecznego poruszania się w nieznanym terenie,
 • Podstawy rozpalania ognia,
 • Umiejętność bezpiecznego pozyskiwania wody i pożywienia,
 • Umiejętności bezpiecznego zachowania się w terenie niezurbanizowanym,
 • Gdzie i jak szukać pomocy.

 

 • Szkolenie z zakresu topografii
 • Orientacja w terenie,
 • Jak korzystać z mapy,
 • Określanie kierunków świata w terenie,
 • Planowanie drogi.

 

 • Samoobrona
 • Zachowanie się w sytuacji potencjalnego zagrożenia,
 • Dbanie o bezpieczeństwo swoje i otoczenia,
 • Sposoby reagowania na poszczególne sytuacje stwarzające zagrożenie.

 

Wszystkie elementy są podzielone na Bloki tematyczne. Blok A i blok B. Blok A jest
to przedstawienie wiedzy w postaci teoretycznej. Blok B jest to powtórzenie bloku A oraz jego rozwinięcie o elementy praktyczne w rejonie niezurbanizowanym (teren leśny).

Zajęcia są prowadzone w formie zabawy i ciekawostek przez ludzi wykwalifikowanych z dużym bagażem doświadczenia wojskowego oraz pracy z dziećmi, posiadający przygotowanie pedagogiczne.

 

 • Gra terenowa „Geotyda” :

Paragrafowe gry terenowe to rozgrywka oparta o test do jednostek specjalnych zmodyfikowany na potrzeby cywilne. Rozgrywka odbywa się na specjalnie przygotowanej trasie w terenie. Kluczową rolę odgrywa uważna obserwacja terenu, współpraca w grupie, umiejętność radzenia sobie w nieprzewidywalnych sytuacjach, logiczne myślenie oraz czytanie ze zrozumieniem. Ważna jest również ogólna sprawność fizyczna, jednak nacisk kładziony jest na dokładność, a nie szybkość rozwiązywania problemów. Konstrukcja taka umożliwia wykształcenie w uczestnikach cech przydatnych w codziennym życiu oraz zdobywaniu kolejnych umiejętności.

 

Koszt przedmiotowych zajęć jest uzależniony od ilości uczestników oraz indywidulanych preferencji grupy. Bliższe informacje pod numerem telefonu 502-66-00-00.